Vitajte vo Farnosti Dolná MarikováZáznam z koncertu folklórneho súboru Studnička 26.12.2023 - klikni na fotografiu - link na video 

Záznam z koncertu na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 

Na základe zákona o ochrane osobných údajov úradné záznamy sa dávajú iba dotyčnej osobe. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez písomného súhlasu - splnomocnenia.


Farský úrad
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dolná Mariková  

Dolná Mariková 463, 01802
dolnamarikova@fara.sk
+421 424356180

Správca farnosti: PaedDr. Mgr. Ľubomír Vavro, farár

tel. +421949454499

IČO: 31924441

Farnosť môžete podporiť na účet farnosti: 

SK90 0900 0000 0000 6366 0356

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!