Farské oznamy - pre lepší náhľad pozri kolónka Oznamy.


V mesiaci júl 2022 úradné záležitosti sa dajú vybaviť iba po sv. omšiach v pracovných dňoch. Harmonogram sv. omší pozri vývesku pred kostolom. S pozdravom PaedDr. Mgr. Ľubomír Vavro, farár.Opatrenia platné od  26.2. 2021

Klikni na tlačidlo...Úradné hodiny (stránkové hodiny):

Pondelok:                                  18.00-18.30hod

Streda:      8.00-9.00hod         

Piatok:                                       18.30-19.00hod

Prijmite pozvanie na sv. omšu. Po sv. omši je možnosť vybaviť úradné záležitosti./krstné listy, nahlásenie vyslúženie sviatostí, atď./ Čas sv. omší je zverejnený na hlavnej stránke našej farnosti, v kolonke oznamy, na výveske pred kostolom a v presieni kostola, v nedeľu sa vyhlasujú po sv. omšiach.

 Je možnosť sa aj telefonicky dohodnúť na vybavenie potrebných náležitostí.Farský úrad

Dolná Mariková 461, 01802
dolnamarikova@fara.sk
+421 424356180

IČO: 31924441

Farnosť môžete podporiť na účet farnosti: SK90 0900 0000 0000 6366 0356

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

 

Kontakt

PaedDr. Ľubomír Vavro, farár
lubo.vavro@gmail.com
+421 949 454 499