Sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať 20. mája 2023.

Stretnutie rodičov birmovancov za účelom organizácie priebehu slávnosti birmovania bude

v nedeľu 12. februára o 13.30hod v kostole v Dolnej Marikovej.

Dátum prvého svätého prijímania v Dolnej Marikovej

Dátum prvého svätého prijímania vo Farnosti Dolná Mariková je stanovený na nedeľu 11. júna 2023 o 10.30hod. 


Stretnutie birmovancov - príprava na sviatosť birmovania bude v sobotu 18. 2. 2021

 o 15.30hod.


Zaznam z koncertu na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 

Oznam pre snúbencov na rok 2023:

Snúbenci, ktorí hodlajú uzatvoriť sviatostné manželsvo v našej farnosti, po zadovážení svojho krstného listu/licencie k sobášu - ak sú z inej farnosti, dohodnú si aj telefonicky s farárom dátum a čas spísania zápisnice. (V nedeľu sa zápisnice nezapisujú.)


Farské oznamy - pre lepší náhľad pozri kolónka Oznamy.


Úradné záležitosti sa dajú vybaviť vždy po sv. omšiach  v pracovných dňoch. Harmonogram sv. omší pozri vývesku pred kostolom. S pozdravom PaedDr. Mgr. Ľubomír Vavro, farár.

Úradné hodiny (stránkové hodiny):

Pondelok:                                  18.00-18.30hod

Streda:      8.00-9.00hod         

Piatok:                                       18.30-19.00hod (ak nie sú iné pastoračné povinnosti)

Prijmite pozvanie na sv. omšu. Po sv. omši je možnosť vybaviť úradné záležitosti./krstné listy, nahlásenie vyslúženie sviatostí, atď./ Čas sv. omší je zverejnený na hlavnej stránke našej farnosti, v kolonke oznamy, na výveske pred kostolom a v presieni kostola, v nedeľu sa vyhlasujú po sv. omšiach.

 Je možnosť sa aj telefonicky dohodnúť na vybavenie potrebných náležitostí.

Marikovskym chotarom

projekt Obce Dolná Mariková

 Malý a veľký náučný chodník Farský úrad

Dolná Mariková 461, 01802
dolnamarikova@fara.sk
+421 424356180

IČO: 31924441

Farnosť môžete podporiť na účet farnosti: SK90 0900 0000 0000 6366 0356

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!