1. Sväté prijímanie - 20. júna 2021

Prvé sv. prijímanie sa v našej Farnosti Dolná Mariková plánuje na 20. júna 2021 o 10.30hod v nedeľu. Predpokladá sa, že opatrenia na slávenie sv. omší za účasti viacerých ľudí budú priaznivejšie.

Rodičia, ktorí by z akéhokoľvek dôvodu nechceli dieťa na tento termín, bude im ponúknutá hociktorá nedeľa (10.30hod) pre ich dieťa - ako individuálne prijatie 1. sv. prijímania, jednoltlivo (1 dieťa na jednu nedeľu) za dodržaní protipandemických opatrení.

Stretnutie s rodičmi  prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu 9.5.2021 o 14.30hod pred kostolom.

Sviatosť Birmovania

Do pozornosti oznam - v kolonke Birmovanci (pre  birmovancov 2021)
Sviatosť zmierenia - v sobotu 8.5.2021:

10.00-11.00hod - 8. ročník ZŠ a birmovní rodičia

11.00-12.00hod -9. ročník ZŠ a birmovní rodičia  

13.30-14.30hod - stredoškoláci a birmovní rodičia 

Stretnutie birmovancov - nedeľa 9.5.2021 o 13.00hod pred kostolom - generálny nácvik


Predbežné upresnenie ohľadom testovania na Covid  19 - bude uverejnené na našej stránke farnosti - záväzné pre každého birmovanca a birmovného rodiča!

Najneskôr vo štvrtok tu bude oznam. 

Sväté omše

Kostol je otvorený na osobnú modlitbu v týchto hodinách:

Pondelok 9.00 - 18.00hod

Utorok 9.00 - 18.00hod

Streda 9.00 - 18.00hod

Štvrtok 9.00 - 18.00hod

Piatok 9.00 - 18.00hod

Sobota 9.00 - 18.00hod /okrem krstov, sobášov

Nedeľa 12.00 - 19.00hod

Sv. omše sú každý deň:

Pondelok- piatok: 17.30hod

štvrtok: 7.30hod  

Sobota:  o 18.00hod s platnosťou na nedeľu

Nedeľa: 8.00hod, 9.15hod, 10.30hod

Na prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána sv. omše: 7.30hod a 18.00hod.

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pol hodinu pred sv.omšami

Na vzdušnom mieste (pred hlavným oltárom), na požiadanie aj do sákristie. 

(Respirátor, odstup, dezinfekcia rúk.)

Sv. spoveď pre rodičov a prízných birmovancov:

Pondelok: 16.30-17.30hod Klieština

Utorok: 16.30-17.30hod Hatné

Streda: 16.30 -17.30hod Dolná Mariková

Vo štvrtok - Nanebovstúpenie Pána: pol hodinu pred sv. omšami: 7.30 a 18.00hod

v piatok: pol hodinu pred sv. omšou 17.30hod. 
Farský úrad

Dolná Mariková 461, 01802
fara.dolnamarikova@gmail.com
+421 424356180

IČO: 31924441

Farnosť môžete podporiť na účet farnosti: SK90 0900 0000 0000 6366 0356

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

 

Kontakt

PaedDr. Ľubomír Vavro, farár
lubo.vavro@gmail.com
+421 949 454 499