Dátum prvého svätého prijímania v Dolnej Marikovej

Dátum prvého svätého prijímania vo Farnosti Dolná Mariková je stanovený na nedeľu 11. júna 2023 o 10.30hod. 

Nácvik detí v kostole na 1. sv. prijímanie bude cez 2 piatky popoludní k večernej sv. omši o 16.00hod: 26. mája a 9. júna 2023. Po nácviku je pre deti sv. omša tématiky zameraná.

(Aktualizované 4.3.2023)


Sv omša vo štvrtok ráno nebude, popoludní o 15.00 hod je pohrebná.
Sv omša vo štvrtok ráno nebude, popoludní o 15.00 hod je pohrebná.

Stretnutie birmovancov - príprava na sviatosť birmovania bude v sobotu 15. 4. 2023

 o 15.30hod. Birmivanci si donesú so sebou aj ceruzku/pero. 


Zaznam z koncertu na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 

Farské oznamy - pre lepší náhľad pozri kolónka Oznamy.


Úradné záležitosti sa dajú vybaviť vždy po sv. omšiach  v pracovných dňoch. Harmonogram sv. omší pozri vývesku pred kostolom. S pozdravom PaedDr. Mgr. Ľubomír Vavro, farár.

Úradné hodiny (stránkové hodiny)

Od 26.3.2023 - 11.4.2023 - len individuálne (veľkonočné spovede, sviatky) Od 11.4.2023 štandardný režim.

Pondelok:                                  18.00-18.30hod

Streda:      8.00-9.00hod         

Piatok:                                       18.30-19.00hod (ak nie sú iné pastoračné povinnosti)

Prijmite pozvanie na sv. omšu. Po sv. omši je možnosť vybaviť úradné záležitosti./krstné listy, nahlásenie vyslúženie sviatostí, atď./ Čas sv. omší je zverejnený na hlavnej stránke našej farnosti, v kolonke oznamy, na výveske pred kostolom a v presieni kostola, v nedeľu sa vyhlasujú po sv. omšiach.

 Je možnosť sa aj telefonicky dohodnúť na vybavenie potrebných náležitostí.

Marikovskym chotarom

projekt Obce Dolná Mariková

 Malý a veľký náučný chodník 

Na základe zákona o ochrane osobných údajov úradné záznamy sa dávajú iba dotyčnej osobe. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez písomného súhlasu - splnomocnenia.


Farský úrad

Dolná Mariková 461, 01802
dolnamarikova@fara.sk
+421 424356180

IČO: 31924441

Farnosť môžete podporiť na účet farnosti: SK90 0900 0000 0000 6366 0356

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!