3. pôstna nedeľa rok B

Priamy prenos sv. omše z 3. pôstnej nedele
Priamy prenos sv. omše z 3. pôstnej nedele

El Greco (Domenikos Theotokopoulos) 

Christ Driving the Money Changers from the Temple, and is dated circa 1570 

Sčítanie obyvateľov 2021

V tomto roku sa na Slovensku od 15. februára do 31. marca uskutoční celoštátne elektronické sčítanie ľudu. Sčítanie sa koná opäť po desiatich rokoch. Je to známa a logisticky náročná udalosť s veľkým dosahom. Sčítanie má podať presnejší obraz o Slovensku, o jeho bohatstve či chudobe, o jeho vzdelaní a kultúre. A má podať obraz aj o náboženskej situácii: o tom, koľko je na Slovensku veriacich - katolíkov latinského i gréckeho obradu, evanjelikov, pravoslávnych a iných, a koľko je takých, ktorí sa považujú za neveriacich. Otázka náboženskej viery a príslušnosti k cirkvi je dôležitá a vyžaduje si pravidelné spresnenie.

Priznajme sa k Ježišovi Kristovi! Samozrejme, v novom roku svoju vieru nielen s odvahou vyznajme, ale podľa nej aj žime! Buďme verní evanjeliu vo svojich skutkoch. Buďme pre našu krajinu soľou a svetlom. Usilujme sa čo najviac prispievať k spoločnému dobru. Nebojme sa námahy. Naša viera nech nás posilňuje zostať v prvej línii všetkých dobrých zápasov. Nech nás posilňuje, aby sme sa neschovávali za druhých a nepýtali sa, čo iní môžu urobiť pre nás, ale čo my - ako Kristovi učeníci - môžeme urobiť pre všetkých. Kde je lakomstvo, preukážme štedrosť. Kde je nenávisť, prejavme lásku. Kde je hnev, rozsievajme pokoj. "Žehnajte a nepreklínajte", hovorí Sväté písmo (Rimanom 12, 14). (Z Pastierskeho listu 1.1.2021)


Sčítať sa môžetu -tu..


Posvätená voda - Trojkráľová je dostupná k odberu aj v nedeľu 16.1.2021 (doplnenie zásob)

V nedeľu popoludní bude možné si prevziať posvätenú vodu - v balení 0,5l v PET potravinárskych fľašiach. 
 

Posvätená voda je plnená do fliaš za nutných hygienických opatrení. Verím, že sa  dostane do každej kresťanskej rodiny.

Za pochopenie ďakujem.

S pozdravom PaedDr. Ľubomír Vavro, farár.

Boží priatelia, posvätená trojkráľová voda je opäť dostupná po nafľaškovaní v počte 200ks.


S platnosťou od 19.12.2020 vrátane je slávenie sv. omší pozastavené z dôvodu rozhodnutia Regionálneho úradu verjného zdravotníctva v Považskej Bystrici. 

Obvyklý čas slavenia sv omší: ( počas pandemie Covid 19 sa mení, podľa nariadení vlády SR.)

pondelok - 17.30hod

utorok - 17.30hod

streda - 17.30hod

štvrtok - 17.30hod

piatok - 17.30hod

sobota - 18.00hod - vigílna sv. omša s platnosťou na nedeľu


nedeľa: 

8.00hod 

9.15hod  tichá sv. omša /bez spevu a organu/

10.30hod

Vysluhovanie sviatosti zmierenia - sv. spovede 30 minút pred sv. omšou na vzdušnom mieste, rúško, dezinkekcia rúk a odstup nutnosť. Farský úrad

Dolná Mariková 461, 01802
fara.dolnamarikova@gmail.com
+421 424356180

IČO: 31924441

Farnosť môžete podporiť na účet farnosti: SK90 0900 0000 0000 6366 0356

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

 

Kontakt

PaedDr. Ľubomír Vavro, farár
lubo.vavro@gmail.com
+421 949 454 499