Farské oznamy - pre lepší náhľad pozri kolónka Oznamy.

Oznam pre deti na 1. sv. prijímanie: 

Nácviky na prvé sv. prijímanie budú v dňoch:  nedeľa 22. mája 2022 o 13.00hod

                                                                                      nedeľa     5. júna 2022 o 13.00hodOpatrenia platné od  26.2. 2021

Klikni na tlačidlo...Úradné hodiny (stránkové hodiny):

Pondelok:                                  18.00-18.30hod

Streda:      8.00-9.00hod         

Piatok:                                       18.30-19.00hod

Prijmite pozvanie na sv. omšu. Po sv. omši je možnosť vybaviť úradné záležitosti./krstné listy, nahlásenie vyslúženie sviatostí, atď./ Čas sv. omší je zverejnený na hlavnej stránke našej farnosti, v kolonke oznamy, na výveske pred kostolom a v presieni kostola, v nedeľu sa vyhlasujú po sv. omšiach.

 Je možnosť sa aj telefonicky dohodnúť na vybavenie potrebných náležitostí.Farský úrad

Dolná Mariková 461, 01802
dolnamarikova@fara.sk
+421 424356180

IČO: 31924441

Farnosť môžete podporiť na účet farnosti: SK90 0900 0000 0000 6366 0356

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

 

Kontakt

PaedDr. Ľubomír Vavro, farár
lubo.vavro@gmail.com
+421 949 454 499