Sväté omše

Kostol je otvorený na osobnú modlitbu v týchto hodinách:

Pondelok 9.00 - 18.00hod

Utorok 9.00 - 18.00hod

Streda 9.00 - 18.00hod

Štvrtok 9.00 - 18.00hod

Piatok 9.00 - 18.00hod

Sobota 9.00 - 18.00hod /okrem krstov, sobášov

Nedeľa 12.00 - 19.00hod

Úradné hodiny (stránkové dni):

Pondelok: 8.00-9.00hod        18.30-19.00hod

Streda:      8.00-9.00hod         18.30-19.00hod

Piatok:      8.00-9.00hod         18.30-19.00hod

Po svätej omši v týždni pol hodinu. Harmonogram sv. omší pozri oznamy na výveske pred kostolom, alebo na www.farnost-dolnamarikova.sk 

Platné opatrenia 

Covid Automat kbs.sk  - klikni ta tlačidloFarský úrad

Dolná Mariková 461, 01802
dolnamarikova@fara.sk
+421 424356180

IČO: 31924441

Farnosť môžete podporiť na účet farnosti: SK90 0900 0000 0000 6366 0356

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

 

Kontakt

PaedDr. Ľubomír Vavro, farár
lubo.vavro@gmail.com
+421 949 454 499

Sv. omše sú každý deň:  

- aktuálny rozpis pozri kolónku OZNAMY

Zvyčajne sú sv. omše nasledovne: 

Pondelok- piatok: 17.30hod  

utorok a štvrtok: 7.30hod  

Sobota:  o 18.00hod s platnosťou na nedeľu

Nedeľa: 8.00hod, 9.15hod, 10.30hod

V prikázanané sviatky: 7.30hod a 17.30hod. - ak nie je sviatok v deň pracovného pokoja/štátny sviatok

V deň pracovného pokoja sú sv. omše ako v nedeľu.