1. Sväté prijímanie - 20. júna 2021

Prvé sv. prijímanie sa v našej Farnosti Dolná Mariková plánuje na 20. júna 2021 o 10.30hod v nedeľu. Predpokladá sa, že opatrenia na slávenie sv. omší za účasti viacerých ľudí budú priaznivejšie.

Rodičia, ktorí by z akéhokoľvek dôvodu nechceli dieťa na tento termín, bude im ponúknutá hociktorá nedeľa (10.30hod) pre ich dieťa - ako individuálne prijatie 1. sv. prijímania, jednotlivo (1 dieťa na jednu nedeľu) za dodržaní protipandemických opatrení.

Stretnutie s rodičmi  prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu 9.5.2021 o 14.30hod pred kostolom.

Nácvik detí na prvé sv. prijímanie bude v dňoch:

30. mája 2021 o 13.00hod

13. júna  2021 o 13.00hod.

Upratovanie kostola a okolia v piatok 18.6.2021 o 16.00hod. 

Sviatosť zmierenia pre deti a rodičov je v sobotu 19.6.2021 dopoludnia od 10.00-11.00hod.

 Deti od 10.00-10.30hod a rodičia od 10.30-11.00hod. 

Sväté omše

Kostol je otvorený na osobnú modlitbu v týchto hodinách:

Pondelok 9.00 - 18.00hod

Utorok 9.00 - 18.00hod

Streda 9.00 - 18.00hod

Štvrtok 9.00 - 18.00hod

Piatok 9.00 - 18.00hod

Sobota 9.00 - 18.00hod /okrem krstov, sobášov

Nedeľa 12.00 - 19.00hod

Sv. omše sú každý deň:

Pondelok- piatok: 17.30hod

štvrtok: 7.30hod  

Sobota:  o 18.00hod s platnosťou na nedeľu

Nedeľa: 8.00hod, 9.15hod, 10.30hod

V prikázanané sviatky: 7.30hod a 17.30hod.

Platné opatrenia 

Covid Automat kbs.sk  - klikni ta tlačidloFarský úrad

Dolná Mariková 461, 01802
dolnamarikova@fara.sk
+421 424356180

IČO: 31924441

Farnosť môžete podporiť na účet farnosti: SK90 0900 0000 0000 6366 0356

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

 

Kontakt

PaedDr. Ľubomír Vavro, farár
lubo.vavro@gmail.com
+421 949 454 499