Sviatosti

Vysluhovanie sviatostí Sviatosť zmierenia

Riadne sa vysluhuje sviatosť zmierenia v kostole  pol hodinu pred sv. omšou, v prvopiatkovom týždni v piatok hodinu pred sv. omšou. Je možné si dohodnúť aj individuálnu sv. spoveď s miestnym farárom na tel. čísle: 0949454499.


Sviatosť krstu

Sviatosť krstu si rodičia nahlásia osobne aspoň dva týždne pred plánovaným dňom krstu svojho dieťaťa, možnosť zavolať na tel .číslo 0949454499.

Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva si snúbenci nahlásajú osobne minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom svadby. 

Sviatosti 

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života. 

Sviatosť zaopatrovania chorých

 Nahlásení chorí a nevládni vo farnosti sú neustále zaopatrovaní, každý prvý piatok prijímajú sviatosť zmierenia, Eucharistiu, podľa potreby a zdravotného stavu aj Sviatosť pomazania chorých. Je možné nahlásiť osobne, alebo telefonicky na mobilnom tel. čísle 0949454499.

Prvé sv. Prijímanie

Deti sa prihlasujú na prípravu prvého sv. prijímania v septembri. Príprava je súčasťou školského vyučovania náboženskej výchovy a návštevou sv. omší v nedeľu a prikázané sviatky počas celého roka. .

Sviatosť Birmovania

Sviatosť birmovania sa vysluhuje spravidla každé tri roky. Naposledy bola v našej farnosti v roku 2021.


Pre vyslúženie iniciačných sviatostí pre dospelého volajte na tel. čísle: 0949454499, dohodneme náležitú prípravu.