Marikovská dolina

Fotogaléria

Príroda je v Dolnej Marikovej krásna ako aj to čo človek vytvoril a obnovil na česť a slávu Božiu.

Socha Panny Márie z roku 1759.
Socha Panny Márie z roku 1759.
Priečelie obnoveného Farského kostola sv. Petra a Pavla v Dolnej Marikovej
Priečelie obnoveného Farského kostola sv. Petra a Pavla v Dolnej Marikovej
Bohostánok
Bohostánok