Sviatosť birmovania - len pre Božích priateľov

Sviatosť birmovania bola u nás vysluhovaná 15.5.2021. 

Nasledujúca birmovka sa plánuje o tri roky pre žiakov terajšieho 8. ročníka, 7. ročníka a 6. ročníka. Žiaci pokrstení vo Farnosti Dolná Mariková a navštevujúci tunajšiu základnú škoku s trvalým bydliskom vo Farnosti Dolná Mariková budú mať sviatosť birmovania vo svojej farnosti. 

Vyžaduje sa náležitá príprava vo svojej farnosti, ktorá zčasti už prebieha počas vyučovania náboženskej výchovy na Základnej škole v Dolnej Marikovej u svojho farára a katechétu.

Prijímame aj dospelých (nepobirmovaných) k príprave na prijatie sviatosti birmovania.