Sviatosť birmovania - len pre Božích priateľov


Prihlášky k príprave  na priajatie sviatosti birmovania v roku 2023 obdržia žiadatelia v priebehu septembra 2022.   Žiaci pokrstení vo Farnosti Dolná Mariková a navštevujúci tunajšiu základnú škoku s trvalým bydliskom vo Farnosti Dolná Mariková budú mať sviatosť birmovania vo svojej farnosti. 

Vyžaduje sa náležitá príprava vo svojej farnosti, ktorá zčasti už prebieha počas vyučovania náboženskej výchovy na Základnej škole v Dolnej Marikovej u svojho farára a katechétu.

Prijímame aj dospelých (nepobirmovaných) k príprave na prijatie sviatosti birmovania. 

Oznam: Stretnutie birmovancov s farárom v kostole v Dolnej Marikovej bude v sobotu 6.5.2023 o 15.30hod.