Farnosť Dolná Mariková

Udalosti


Nahlasovanie ostatných sviatostí a náležitostí na mobilné tel. číslo 0949454499, alebo na e-mail: fara.dolnamarikova@gmal.com.


Usmernenie slovenských biskupov

Od 15. októbra 2020do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný
zákaz verejných podujatí
, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí
biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň
minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však
napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov,
sobášov a pohrebov.V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci
katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby
verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra až do odvolania všade
pozastavené. Kňazi nech teda od štvrtku bohoslužby slávia súkromne, bez
účasti veriacich, a nech sa tak postarajú aj o prijaté omšové
úmysly.

Sviatosti bude potrebné vysluhovať na individuálnej báze, bez
spoločného zvolávania veriacich,
teda tak, ako tomu bolo na
začiatku prvej vlny koronavírusu.Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej
konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo
vnútri; - /v našom kostole je to 21 ľudí vrátane kňaza/ vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet
účastníkov vonku obmedzený nebude.Situácia, do ktorej vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli spoločnému
dobru nariadenia uposlúchneme:
ich nerešpektovanie by spôsobilo iba
väčšie škody. Zariaďte sa podľa nich a v tomto smere informujte
aj veriacich. Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si
však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov
prinesie dobré ovocie.Je zrejmé, že vo viacerých oblastiach utrpíme straty. Ale sme
presvedčení, že milosrdný a štedrý Pán nám to inde vynahradí. Ak sa
jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné. Pamätajte na to,
prosíme, a v tomto duchu hľadajte aj spôsoby ako nestratiť horlivosť
a lásku k veriacim, ktorí sú zverení do našej starostlivosti, aj keď
teraz im môžeme slúžiť len na individuálnej báze.

Biskupi Slovenska sa za vás modlia, žehnajú vám a zároveň aj vás prosia
o vaše modlitby.Biskupi hovorili s predsedom vlády, kňazov a veriacich prosia o modlitby 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200929023

Bratislava 29. septembra (TK KBS) Biskupi dnes na mimoriadnej videokonferencii hovorili o avizovanom úplnom zákaze verejného slávenia bohoslužieb. Zhodne vyjadrili nesúhlas s plošným zákazom, tak v kontexte množstva iných prevádzok a zariadení, ktoré zostávajú otvorené, ako aj v kontexte dlhodobej snahy cirkví uvádzať do praxe všetky opatrenia nariadené hygienikmi a epidemiológmi.
V popoludňajších hodinách predseda vlády Igor Matovič prijal ponuku zúčastniť sa na telekonferenčnom rozhovore, ktorý sa následne aj uskutočnil. V dlhšej vzájomnej výmene pohľadov predseda vlády ozrejmil, že štát v žiadnom prípade nemá zámer diskriminovať či prenasledovať veriacich. Biskupi zasa deklarovali ochotu Cirkvi pomáhať štátu zvládnuť druhú vlnu pandémie, zároveň tiež rešpektovať sprísňovanie opatrení: v tejto chvíli však za prílišný pokladajú plošný zákaz verejných bohoslužieb. Predseda vlády v závere prejavil ochotu pokúsiť sa s kompetentnými odborníkmi hľadať riešenie, ktoré by bralo do úvahy nielen situáciu cirkví, ale aj všetkých ostatných usporiadateľov verejných zhromaždení. Slovenskí biskupi premiérovi za prejavenú ochotu poďakovali a budú čakať na výsledok tohto prísľubu.
Biskupi veriacich i kňazov prosia o modlitby, aby sa podarilo nájsť primerané riešenie, a taktiež o ochotu prijať možné sprísnenie niektorých opatrení, avšak s nádejou na zachovanie verejného slávenia bohoslužieb.

Hovorca KBS k ohlásenému rušeniu verejného slávenia bohoslužieb

 Bratislava 29. septembra (TK KBS) Vzhľadom na množstvo otázok, ktoré prichádzajú v súvislosti s avizovaným rušením verejného slávenia bohoslužieb, poskytol Tlačovej kancelárii Konferencii biskupov Slovenska hovorca Martin Kramara stanovisko, ktoré prinášame v plnom znení:

"Z ohláseného opatrenia, ktorého súčasťou by malo byť plošné rušenie bohoslužieb sme prekvapení, nakoľko cirkvám bolo prisľúbené, že ak dodržia sprísnené opatrenia, bude pre ne platiť tzv. semafor, navrhnutý odborníkmi. O rušení bohoslužieb s cirkvami nik nehovoril, a vzhľadom na ostatné opatrenia sa nejaví ako primerané. Snažíme sa komunikovať s predstaviteľmi štátu, aby sa daná vec objasnila. Nariadiť kňazom, aby sa prestalo verejne sláviť, samozrejme, môžu len biskupi. Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu."
Martin Kramara, hovorca KBS