Farnosť Dolná Mariková

Udalosti

1. sv. prijímanie 

Slávnosť prvého svätého prijímania sa bude v našej Farnosti Dolná Mariková sláviť dňa 26. mája 2024 v nedeľu slávnosti Najsvätejšej Trojice o 10.30hod.

Rodičia prvoprijímajúcich detí budú mať 2. stretnutie dňa 14. januára 2024 po druhej sv. omši, ktorá začína o 10.30hod. 

Pridané dňa 6. januára 2024.