20. júna 2021 o 10.30hod 

1. sväté prijímanie


Prvé sv. prijímanie sa v našej Farnosti Dolná Mariková plánuje na 20. júna 2021 o 10.30hod v nedeľu. Predpokladá sa, že opatrenia na slávenie sv. omší za účasti viacerých ľudí budú priaznivejšie.

Rodičia, ktorí by z akéhokoľvek dôvodu nechceli dieťa na tento termín, bude im ponúknutá hociktorá nedeľa (10.30hod) pre ich dieťa - ako individuálne prijatie 1. sv. prijímania, jednotlivo (1 dieťa na jednu nedeľu) za dodržaní protipandemických opatrení.

Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu 9.5.2021 o 14.30hod pred kostolom.

Nácvik detí na prvé sv. prijímanie bude v dňoch:

30. mája 2021 o 13.00hod

13. júna 2021 o 13.00hod.