12. júna 2022 o 10.30hod 

1. sväté prijímanie


Prvé sv. prijímanie v našej Farnosti Dolná Mariková plánujeme v júni 2023.


Nácvik detí na prvé sv. prijímanie bude v dňoch: ktoré sa včas ohlásia