&Pobožnosti

Krížové cesty

Krížová cesta počas pandémie Koronavírus

Kríž je znakom spásy, kríž je naša sila. Ku krížu sa utiekame, lebo je našim vyslobodením. Kde si v tom všetkom Pane? Kde si v tom všetkom, čo teraz žijeme? Kráčaš s nami a pred nami, dávno si tú cestu prešiel...

1.ZASTAVENIE: Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Zdá sa nám, že aj my sme odsúdení. Túto situáciu sme si predsa sami nevybrali, nikto z nás, nemôžeme ju ovplyvniť, nemôžeme sa vzpierať, pretože čokoľvek by sme urobili ona tu je . Je tu vírus, ktorý sa šíri a ktorý má svoje pravidlá. Zatvára nás do karantén. Ruší naše podujatia. Tlačí sa nám do kancelárií, lekární, obchodov a izieb. Narúša všetok náš komfort a to, na čo sme zvyknutí. Ohrozuje naše zdravie. Vnáša do našich životov neistotu. Čo bude? Ako sa to všetko vyvinie? Pozeráme jeden na druhého. Nevieme, koho sa máme báť, kto nás môže ohroziť. A nemáme istotu ani sami v sebe. Či sa nám to páči alebo nie Koronavírus nás všetkých odsúdil. Je to paradoxné. No odsúdenie, ktoré sme ochotní prijať sa môže stať pre nás milosťou. Áno, niektoré odsúdenie potrebujeme na to, aby sme sa mohli oslobodiť z niečoho omnoho závažnejšieho.

Pane, tvoje odsúdenie prinieslo nám všetkým oslobodenie z hriechu a večnej smrti. Od čoho potrebujem byť oslobodený ja dnes? Čo som zanedbal? Na čom som bol závislý? Čo som si dostatočne nevážil? Pred čím som utekal? V čom všetkom potrebujem otvoriť oči? V čom potrebujem dozrieť? Čo všetko ma môže Koronavírus naučiť?

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

2.ZASTAVENIE: Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet

Ježišu, učíš nás niesť, vziať na svoje plecia život so všetkým čo prináša. Niesť kríž znamená niesť všetko. Nielen to dobré, to čo sa nám páči, to čo by sme chceli, ale i to čo je spojené s trpkosťou. Keď berieš kríž na svoje plecia ukazuješ nám, že sa treba zmieriť s tým, že tento pozemský život nie je prechádzka ružovou záhradou. Nie sme tu preto, aby sme si užívali. Ani aby nám všetko vyšlo a nič nás nezasiahlo. Tento život nás vždy bude bolieť. Toto nie je raj, pretože všetko je zranené, choré. Všetko je napadnuté jedom z otráveného jablka. Na všetko padá tieň hriechu, zla, nedokonalosti a biedy. Sme vyvedení z miery ak sa objaví nejaký vírus, ktorý napáda naše telo a pritom nevidíme, že naše srdce je choré.

Pane, týmto životom len prechádzame, tak ako si ty šiel svojou krížovou cestou. Pri ničom sa nemožno zastaviť. Nič nemôže byť trvalé a neprekonateľné. Ani epidémia. Prosím, preveď nás každou chvíľou, preveď nás i touto skúškou. Nauč nás niesť život taký, aký je. A kráčať vždy vo svetle Tvojich krokov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

3. ZASTAVENIE: Ježiš padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Sme malí a krehkí, tak zraniteľní. Nato, aby sme boli premožení stačí malá, voľným okom neviditeľná čiastočka, ktorá nebadane vnikne do nášho tela a infikuje naše bunky. Niečo tak malé získa nad nami nadvládu. Niečo tak malé nás dokáže ochromiť a zlomiť. A tu sa končia všetky naše naduté hry na vlastnú veľkosť a dôležitosť. Tak radi vypíname hrude, tak radi ukazujeme svoju silu a nezávislosť, tak radi prijímame pocty a uznania. Chceli by sme niečo znamenať, chceli by sme vedieť všetko vyriešiť, chceli by sme byť víťazi a vidieť ovocie svojej práce. A všetky slabosti šikovne preliepame leukoplastom. Na každú dieru hneď našívame záplaty. Každú kritiku úspešne odrazíme silným argumentom. Len aby nebolo vidieť, že máme rezervy, že sme biedni, malí.

Ty si však Pane prijal našu biedu, našu ľudskú slabosť. Vidíme Ťa padať pod krížom. Vidíme ako si zrazený do prachu. Ó Pane pomôž nám prijať, že sme maličkí. Nauč nás žiť ako deti, ako deti nebeského Otca. Sme slabí, hoc si to neraz nechceme pripustiť. Koronavírus tu našu slabosť odhalil v priamom prenose. Sme slabý. Nauč nás žiť nie so svojich síl, ale z Tvojej sily.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

4.ZASTAVENIE: Ježiš sa stretá so svojou matkou

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Stretnutie s matkou muselo byť pre Teba tak vzácne. Určite Ťa posilnilo na duchu môj Pane, jej láska vliala do Tvojej duše záblesk svetla. Nepovedala nič, objala Ťa očami. A tými istými očami zdieľala s Tebou Tvoje muky.

Človek potrebuje vzťahy. Boli sme stvorení na to, aby sme sa o seba delili s druhými a aby sme sa s nimi spájali. Zdá sa nám, že Koronavírus je voči nám v tejto potrebe neľútostne krutý. Izoluje nás. Nemôžeme si ani podať ruky, nieto sa ešte objať. Núti nás strániť sa jeden druhého. Zatvára nás do našich domácností a uzavretých priestorov. Do samoty, ktorá vyvoláva úzkosť. Na druhej strane boli sme to práve my, ktorí sme už dlho žili hekticky. Nemali sme dosť priestoru aby sme sa venovali tým, ktorí na nás čakajú a túžia po našej blízkosti. Ľudí nahradili povinnosti. Práca, preplnené kalendáre, vybavovačky, aktivity. Na našu pozornosť boli vypísané dlhé čakačky. A teraz? Čo by sme dali za to, aby sme mohli byť spolu? Aby sme si mohli len tak pokecať, zasmiať sa alebo niekam si spolu vyjsť. Byť spolu, vnímať sa zmyslami, zdieľať sa navzájom, vyjadriť si blízkosť a spoluúčasť.

Pane, daj nech nás táto karanténa naučí vážiť si človeka a prijať ho do svojho života ako dar. dar od Teba, v ktorom sa mi dávaš Ty sám. Daj, aby sme si uvedomili, že nežijeme len pre výkony, ale jeden pre druhého.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

5. ZASTAVENIE: Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Prázdne regály v supermarketoch. Po múke a ryži sa už dávno zľahla zem. Teraz je dôležité uchmatnúť si posledné antibakteriálne mydlo. Aj keď niekde majú ešte rúška, určite sa s tým nebudem chváliť, aby sa neminuli skôr, než sa nimi stihnem zásobiť. Treba sa o seba postarať, treba sa zachrániť. Možno je to všetko prejav paniku a strachu, ale tiež hrubého egoizmu. Staráme sa o to, aby sme zabezpečili seba, ale čo tí druhí? Myslíme vôbec na nich? Nie sme ako Šimon, ktorý ti pomohol iba z donútenia, Pane? Tvoj údel sa ho netýkal. Išiel náhodou okolo, mal svoj príbeh. Svoj život a svoje starosti. Nie sme aj my takí?

Pane, nauč nás vidieť aj tých druhých. Nauč nás vnímať ich potreby a to, že sú vôbec tu. Nech sa ich starosti stanú tak trochu aj našimi. Nech sme ochotní všimnúť si ich bolesť a núdzu. Pomôcť im uniesť to, s čím sa boria.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

6. ZASTAVENIE: Veronika podáva Ježišovi šatku

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Veronika Ťa prekvapila svojou čistou láskou. Videla Tvoje umieranie a hoci ho nemohla zvrátiť, neostala sa iba prizerať. Na jej šatke zostal Tvoj krvavý portrét. Do jej skutku si vtlačil pečať svojej tváre, ktorá sa jasne zrkadlí i v jej duši. Áno, v každej ochotnej a slúžiacej Veronike môžeme uvidieť Tvoj obraz, Ježiš. Ty si v nich. Vo všetkých lekároch, zdravotníkoch, hygienikoch, sestrách, krízových pracovníkoch, dobrodincoch a dobrovoľníkoch. V srdci každého človeka, ktorý je teraz ochotný pomôcť. Dívaš sa na nás ich očami. Ďakujeme Ti za všetkých ľudí, ktorí sú pripravení slúžiť, hoci riskujú, že sa sami nakazia. Ďakujeme Ti za ich obetavosť, súcit, že sú ochotní podať ručník. Že sú hojivým balzamom útechy v našej bezmocnosti, chorobe a núdzi. Za ich odhodlanie a nasadenie zachraňovať aj napriek únave. Ukazujú nám ako nemyslieť na seba. Ďakujeme za ich hrdinstvo, ľudskosti a nasadenie vlastného života.

Nauč aj nás, Pane vedieť sa skloniť. Skloniť sa k tým, ktorí boli nakazení. Nie pohŕdavo ich označovať a vylúčiť zo svojej priazne. Liečba vyžaduje karanténu, no dajme si pozor, aby sme niekoho neuvrhli do karantény v našom srdci. Aj ten, kto sa nakazil je moja sestra a môj brat. Ak nemôžeme byť spolu a pomáhať si fyzicky, pomáhajme si žehnaním a vrúcou modlitbou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

7. ZASTAVENIE: Ježiš padá druhý raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Znovu si spadol, aby si zostúpil až na dno. Do toho prachu, v ktorom sa mi sami lopotíme. Tam si nás našiel. Nie, nie sme pánmi sveta. Nemáme všetko vo svojich rukách. Je tu moc, ktorá nás presahuje. Dlho sme si mysleli, že si vystačíme so svojím rozumom a modernými výdobytkami. Máme vedu, techniku a pokrok. Žijeme v smartovom režime. Na všetko máme diaľkové ovládanie, chytré zariadenia, chytré aplikácie a chytré riešenia. Za pár hodín sa pohodlne prepravíme na druhú stranu planéty. Za pár sekúnd vyriešime rébusy. Z pohodlia izby vybavíme nákupy. Niekoľkými tlačidlami zo zeme ovládame sondy, vzdialené od nás tisícky kilometrov vo vesmírnom priestore...
Chceme sa mať dobre. Chceme hojnosť a pohodlie. Žijeme konzumne a vôbec nám to neprekáža. Zvykli sme si na komfort. Nevieme sa uskromniť. Sme rozmaznaní. Nevystačíme si s jedným druhom salámy, nevydržíme v izbe, ktorá nebola už dva roky prerobená. Nevieme si predstaviť leto bez luxusnej dovolenky. Chceme dosahovať méty a vykazovať zisky - a pritom - naše vzťahy trpia. Trpí príroda i životné prostredie.

Pri Tvojom druhom páde, Pane, prosíme o pokoru. Pokoru, ktorej nás učí i nový vírus. Veľmi ľahko zmietol zo stola všetky naše kvóty a plány. Ekonomika zaznamenáva obrovské straty. Nechal nás padnúť do bezmocnosti, aby sme pochopili, čo je v živote dôležité. Aby sme hľadali, Teba, Bože. Aby sme sa od hmoty obrátili k duši. Od materiálnych dobier  k nebu. K tomu, čo pretrvá naveky.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

8.ZASTAVENIE: Ježiš napomína plačúce ženy

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

V čase epidémie sú naše stretnutia obmedzené. Zastavenie nákazy závisí vo veľkej miere na disciplinovanosti každého z nás. Možno sú stále medzi nami takí, ktorí situáciu podceňujú a nie sú ochotní podrobiť sa prísnym opatreniam. Od nášho konania však závisí zdravie a život iných ľudí. Zodpovednosť je prejavom lásky voči druhému. Keď si sa Pane stretol s plačúcimi ženami, volal si ich k zodpovednosti za svoj život a život svojich detí. A Tvoje volanie patrí i nám. Na mnohé v čase pandémie nestačíme. No mnohé leží i našich rukách. Od nášho správania veľa závisí, či sa vírus bude nekontrolovateľne šíriť, alebo sa nám ho podarí uchopiť, lokalizovať a napokon i zastaviť.

Prosíme Ťa, Ježišu, daruj nám milosť uvedomenia si vážnosti situácie. Vzbuď v nás ohľaduplnosť voči sebe i druhým. Daj, nech neprepadáme panike, ale zároveň nech nie sme ľahostajní. Ak môžeme, ostaňme doma.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

9.ZASTAVENIE: Ježiš padá tretí raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Keď sledujeme správy zo sveta, no najmä z Talianska, prenikajú nás obavy. Epidémia môže nabrať i takéto rozmery. Taliansky scenár nás desí. Zdá sa, že Koronavírus nie je len taká neškodná chrípka. Ak sa včas nepodchytí, zmení sa na smrtiace monštrum. Toto všetko nás čaká? Ak sa vírus ujme, jednoducho ho nemôžeme predvídať. Nikto nie je pred ním uchránený. Nevieme, z ktorého kúta na nás číha. Nevieme ani len to, ako sa s ním vysporiada práve náš organizmus. Pochopiteľne, máme strach. Budúcnosť je neistá. Scenár budúcich dní píše vírus. On diktuje podmienky. Ak by nás však čokoľvek pritlačilo k zemi ako Teba pri Tvojom páde, Pane, vieme, že kríž nie je to jediné, čo nám ostáva. Z každého dna môžeme vstať. A vstaneme. Pretože aj Ty si vstal.

Odovzdávame Ti svoj strach, aby si ho z našich sŕdc rozfúkal ako hmlu. Prosíme, daruj nám svoj pokoj a uistenie, že máš všetko vo svojich rukách. Aj dnes nám hovoríš:  "Nebojte sa, ja som s Vami, a do skončenia sveta". Ako by si povedal nebojte sa, ja som s Vami, až do skončenia epidémie. Až do skončenia každej skúšky. Skúška pominie, ale vy ostanete stáť. Nič vás nezlomí, pretože ste vo mne a ja vo Vás.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

10.ZASTAVENIE: Ježišovi vyzliekajú šaty

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Berú Ti rúcho. Akoby Ti zobrali dôstojnosť, Ježišu. Ostal si nahý. Vzali Ti všetko. Nechal si sa obrať aj o to posledné, čo si mal. Aj nám Koronavírus veľa berie. Prichádzame o bezpečie, istotu, o bežný spôsob života. O všetko, na čo sme boli zvyknutí. O slobodu, o možnosť voľne sa pohybovať a stretávať. O kultúrne vyžitie, dotyky, vzájomnú blízkosť a kontakt. Strácame prácu, dobrú náladu, zdravie... Naše pohodlie je narušené. Nákaza nám naozaj skutočne veľa berie, ale Ty si ten, ktorý vždy dáva. Ešte aj vtedy keď Ťa vyzliekajú zo šiat máš pre nás svoju milosť. Svoj život, sám seba. Keď nám život niečo berie, zároveň aj mnoho získavame. Vírus nám otvoril oči, zatriasol s nami. Vyrušil nás z povrchnej spokojnosti. Ukázal nám naše skryté rany, že neraz staviame náš život tak na niečom lacnom, povrchnom, prchavom.

Berú Ti šaty, ale Ty nám dávaš večnosť. Prijmime ju. Neostaňme prikovaní k tomuto svetu. Nechajme sa obdarovať rajom. Žime pre nebo. Žime z otvorovej Pánovej dlane, nie zo svojich zásob. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

11.ZASTAVENIE: Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Nemali sme čas. Teraz ho máme až príliš. Hnali sme sa do záhuby, žili sme v behu, žili sme ako o preteky. Unavení, upachtení, s vyplazeným jazykom sme dobiehali do svojich vytýčených cieľov. Kvôli čomu sme sa vlastne tak náhlili? Chceli sme všetko stihnúť. Nevedeli sme si vyberať, nepýtali sme sa Pána ako naložiť so svojim časom. Mali sme svoje vlastné predstavy. Nemali sme čas na svoju dušu. Jeden na druhého. Kvôli službe ľuďom sme ľudí prehliadali a zanedbávali. Nebolo kedy stretnúť sa so svojim Pánom Nebolo kedy ponoriť sa do ticha. Unikala nám hĺbka. Už si sa asi Pane nemohol na to dívať, ako sa ničíme. Naše náhlenie a nedostatok času nabral zničujúce rozmery. Vírus nás všetkých spomalil. Prinútil nás zastaviť.

Aj Teba chceli zastaviť, keď Ťa pribili na kríž. Chceli Ťa obmedziť. Chceli Ti zabrániť, aby si nás miloval. Aby si nám slúžil, viedol a uzdravoval nás a premieňal. Ale Božiu lásku nič nezastaví. Nič ju nepremôže, Nejestvuje nič, čo by ju uvrhlo do karantény. Žiadna sila, ktorá by ju dokázala zničiť. Ani náš hriech. Daj, aby sme viac žili z Tvojich darov, z Tvojich rán. Z tvojej bezhraničnej lásky.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

12.ZASTAVENIE: Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Koronavírus vo svojej podstate nie je smrteľný. Ale u mnohých ľudí môže spôsobiť také komplikácie, pre ktoré človek jednoducho podľahne. Nevieme, ako bude reagovať naše telo. Nevieme, či sa nás smrť netýka. Vlastne, nevieme vôbec ani dňa, ani hodiny. Denne prichádzajú nové správy, o nových prípadoch úmrtia ľudí v dôsledku pandémie z celého sveta. Čísla nezadržateľne rastú. Štatistické krivky stúpajú. Akoby sme v nich videli umierať Teba, pribitého na kríži.

Ježišu, Ty sa spájaš s každým zomierajúcim človekom a pri tomto zastavení sa nás pýtaš: "Si pripravený? Si pripravená na smrť?" Myslíme vôbec na to, že kedykoľvek môžeme byť zavolaní a postavení pred Božiu tvár? Nejde o to, aby sme sa kvôli tomu sužovali, ale aby sme mali lampy zažaté a aby v nich bolo dosť oleja. Aby sme očakávali svojho ženícha, aby naše srdce bolo čisté a spojené s ním. Potom bude naša smrť radostným stretnutím s milovaným, ktorého sa vôbec nemusíme desiť.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

13.ZASTAVENIE: Ježiša snímajú z kríža

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Tvoje bezvládne, mŕtve, doráňané telo snímajú z kríža. Zdá sa, že si všetko prehral. No my potrebujeme túto Tvoju prehru, aby sme neprehrali my. Aby sme neprehrali svoj život, ty si ponúkol ten svoj. Aj keď sa tvárime veľmi pokrokovo a humánne, v dnešnej spoločnosti sa život veľmi necení. Čoraz viac počujeme o tom, že starí ľudia by sa predsa len nemuseli toľko trápiť. Eutanázia to všetko vyrieši. Treba im milosrdne pomôcť ukončiť ich muky. A čo neželané tehotenstvo? S tým si tiež vieme ľahko poradiť.

Lono ženy je svätyňou, v ktorej Boh tvorí zázrak. Explóziu života. Nové stvorenie. Nový príbeh. Novú dušu. Svätyňou bezpečnou a nežnou, aby v nej mohol rásť bezbranný človiečik. No my do tej svätyne vstupujeme ako vrahovia. Schvaľujeme novodobú genocídu, obalenú do inteligentných a ľúbivých slov. Nevážili sme si život. Až teraz si snáď uvedomíme jeho hodnotu, keď oň musíme bojovať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

14.ZASTAVENIE: Ježiša pochovávajú

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Akoby bola Biela sobota. Všetko je prázdne a mŕtve. Nemôžeme sláviť verejné sväté omše. nemáme k Tebe prístup, Pane. Akoby si ležal v hrobe. Akoby medzi Tebou a nami ležal ťažký a studený kameň. Ostali sme bez chleba života. Eucharistiu nič plnohodnotne nenahradí. Nič nemôže nahradiť Teba! No aktuálna situácie je tak zložitá a vážna, že treba vedieť prijať aj túto stratu. S vierou a odovzdaním do Božej moci, ktorá je vždy nad všetkým.

Na kríži si bol, Ježišu vyzdvihnutý a stále takým si. Si nad všetkým. Z toho, čo si pretrpel, môžeme čerpať aj teraz. Ty si cestu k nášmu srdcu nájdeš vždy, nech by sa dialo čokoľvek. Stačí, ak bude naše srdce otvorené. Chceme, aby si v ňom uvidel našu túžbu po Tebe. Našu vernosť. Našu lásku. Chýbaš nám. Tak veľmi nám chýbaš...Príď, Pane. Máme otvorené. Len vstúp.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

Pomodlime sa úmysel sv. Otca

Živ Bože Otca svätého, námestníka Kristovho.

So svojím milým synom, požehnaj nás, Panna Mária.

Amen.


Krížová cesta » nielen pre mládež - Kvetná nedeľa 2020 

Pane Ježišu, chcem byť chvíľu s tebou. Chcem uvažovať nad tvojim utrpením a premýšľať i rozjímať nad tvojou cestou kríža, ktorá končí víťazstvom. Je pre mňa ponukou kráčať životom tak, aby aj môj život napriek nezdarom, krížom a hriechom bol nakoniec víťazstvom. Prosím ťa, pomôž mi, aby som počas uvažovania nad tvojim utrpením bol zasiahnutý pravdou o tom, s akými zastaveniami krížovej cesty je konfrontovaný môj život. Uvedomujem si, že ak budem svoje životné ťažkosti iba "preklikávať diaľkovým ovládačom", nevyriešim ich. Milosrdný Ježišu, uč ma vidieť vlastné zlyhania a prosiť o odpustenie. Uč ma byť milosrdným k zlyhaniam iných. Amen.

1. zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ohováranie, pohŕdanie, výsmech, znova ohováranie... Aké jednoduché je odsúdiť niekoho jazykom a zbaviť ho dobrého mena. V súčasnej dobe sa veľmi často stáva, že človek sa vysmieva iným, vrhá na neho rôzne obvinenia, poškodzuje jeho dobré meno. Môže sa stať, že i mňa môže niekto pravdivo alebo nepravdivo posudzovať. Čo mám v takej situácii robiť? Mám za každú cenu bojovať za pravdu? Pravda sa sama obháji. Ježišu, tak to bolo i v tvojom prípade, keď si bol nespravodlivo obvinený a odsúdený. Milosrdný Ježišu, uč ma trpezlivo a s pokorou srdca znášať falošné obvinenia a pohŕdania. Uč ma byť milosrdným voči tým, ktorí ma ohovárajú a mnou pohŕdajú.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.


2. zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ťažké vzťahy v triede, choroby v rodine, nezhody rodičov, nepríjemnosť s priateľmi... To sú situácie, ktorým sa nedá vyhnúť. Môžem sa nazlostiť, nadávať, hľadať východisko v návykových látkach... Môžem však konať aj ináč. Môžem povedať: "Ježišu, dôverujem ti a s tebou chcem znášať ťarchu, ktorú cítim na svojich pleciach." Dôvera koná zázraky. Ťarcha z mojich pliec sa asi neodstráni okamžite, ale dôvera dáva zmysel oproti východiskám, ktoré ešte viac komplikujú životné situácie. Milosrdný Ježišu, uč ma prijímať kríž každodenných problémov a ťažkostí a dôverovať ti, že si so mnou v mojich ťažkostiach. Už ma byť milosrdným voči tým, ktorí mi spôsobujú problémy a ťažkosti.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.


3. zastavenie: Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom


Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Moje pády sú na dennom poriadku. Výbuch zlosti, hnevu, premárnený čas pri počítači. To sú moje pády. Človek, i keď je dospelý, v duchovnom živote je často ako malé dieťa. Musí najprv mnohokrát padnúť a poraniť si tvár i kolená, kým sa konečne naučiť chodiť. Kým človek duchovne dozreje, mnohokrát padne. Nie som sám. Je pri mne Ježiš, ktorý mi prichádza pomôcť a dvíha ma z každého pádu. V srdci mu hovorím: "Ježišu, dôverujem ti". Milosrdný Ježišu, pomôž mi padať čo najmenej a pomôž mi po páde hľadať teba, aby si mi pomohol povstať z pádu hriechu a zla. Uč ma byť milosrdným voči tým, ktorí padli a daj mi silu pomôcť im povstať z pádu do hriechu.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.


4. zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Aká je láska matky k dieťaťu? V ranom detstve veľa bezsenných nocí, obáv, strachu, možno aj sĺz. Matka je tá, ktorá prichádza na pomoc práve vo chvíli, keď sa jej dieťaťu krivdí. Aj mladý človek potrebuje matku. Mojou matkou je Mária. Keď ma niekto ohrozuje, ubližuje mi, nie som sám. Ona je so mnou. Chce mi pomôcť. Ako veľmi chcela zmierniť utrpenie svojho Syna Ježiša. Nemohla urobiť všetko, čo chcela, lebo okolnosti to nedovolili. Urobila všetko čo mohla - gestom, súcitom, svojou prítomnosťou. Matka milosrdenstva, buď so mnou v okamihoch radosti i smútku. Pomôž mi vo chvíľach, kedy neviem uniesť ťarchu životného kríža. Uč ma byť milosrdným voči tým, ktorým nemôžem urobiť všetko kvôli okolnostiam, ale môžem im pomôcť gestom a mať s nimi súcit.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.


5. zastavenie: Šimon pomáha niesť Pánu Ježišovi kríž


Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Je dobré mať priateľa. Priateľ je niekto, na koho sa môžeme vždy spoľahnúť. Ale mať skutočných priateľov znamená, aby sme i my sami boli najprv priateľmi ľudí. Tak môžeme meniť ich srdcia, že na našu láskavosť odpovedajú dobrotou a láskavosťou. Šimon z Cyrény pravdepodobne nepovažoval Ježiša za priateľa. Ale Ježiš určite považoval Šimona za priateľa. Prinútenie zvonku sa spojilo s postupnou ochotou zvnútra, ktorou Šimon odpovedal na Ježišovo priateľstvo. Milosrdný Ježišu, pošli mi do cesty čo najviac dobrých a láskavých ľudí. Uč ma byť dobrým priateľom zvlášť pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

6. zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Jemnosť, neha a citlivosť srdca sú hlavné znaky, ktoré charakterizujú dievča a neskôr ženu. Veronika k tomu pridáva odvahu a oddanosť. Veronikine správanie bolo dôkazom, že jemnosť, vernosť, služba druhým a odvaha sú najkrajšie znaky ľudských vzťahov, ktoré sú zvlášť viditeľné v živote ženy. Milosrdný Ježišu, prosím ťa o postoj citlivosti srdca a otvorenosti pre službu druhým. Uč ma vnímať a vážiť si otvorené srdce druhých a ich citlivosť voči mne.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

7. zastavenie: Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Nie raz sa mi v živote stalo, že keď som si myslel ako hriech a slabosti nemajú nado mnou moc, vtedy sa vrátili ako bumerang. Diabol robí všetko preto, aby čisté znova poškvrnil a dušu zaťažil hriechom. Často je to ten istý hriech, ktorého som sa už chcel zbaviť, vyznal ho a oľutoval. Pamätajme, že ani druhý pád nemusí znamenať konečnú porážku. Je to chvíľa, kedy môžeme a máme prosiť Ježiša o pomoc. On je mocnejší ako akékoľvek zlo. On porazí satana a dá nám silu povstať z opätovného pádu. Milosrdný Ježišu, pomôž mi v boji proti všetkým pokušeniam a zvlášť vtedy, keď žijem v presvedčení, že nepadnem. Uč ma denne ľutovať svoje hriechy a prosiť o odpustenie hriechov pre iných.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.


8. zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

V živote sa stáva, že ak sa mi niečo nedarí, zrazu stretnem ľudí, ktorí ma dokážu potešiť. Je to veľmi dobré, že takíto ľudia existujú. Môže sa však stať, že niektorí ľudia v snahe pomôcť a nájsť riešenie našej situácie hľadajú nevhodné spôsoby - alkohol alebo inú formu úniku z reality. Pamätajme na to, že svoj problém nevyriešime ľahkou formou úniku. Milosrdný Ježišu, buď so mnou stále, ale zvlášť vo chvíľach, keď sa potrebujem rozhodovať ako mám konať a nad čím mám žialiť. Uč ma kráčať istými cestami nádeje a posilňuj ma v konaní skutkov milosrdnej lásky.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.


9. zastavenie: Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Sú chvíle, keď už mám toho akurát dosť! Všetko ma ťaží, som na dne! Mám pochybnosti, smútok, nepokoj, nechuť do života. Nenechajme sa však pohltiť takými myšlienkami. Ak sme v týchto chvíľach sami, veľmi ľahko sa to môže stať. Prosme Ježiša, aby nám pomohol. Neexistuje situácia, z ktorej by on nevedel vytaviť dobro. Pán Boh niekedy dopúšťa zlo, ale potom účinky zla dokáže premeniť v náš prospech - pre naše dobro. Milosrdný Ježišu, pomôž mi prijať každú situáciu ako prejav Božej vôle a buď so mnou zvlášť vtedy, keď som na dne. Uč ma pomáhať pochybujúcim a nepokojným.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.


10. zastavenie: Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Stačí mi zapnúť televíziu alebo internet a môžem vidieť jednu z vážnych chorôb moderného sveta, ktorou je m ochorenie na nedostatok hanby. Moderný človek sa snaží upútať pozornosť ostatných stále viac vyzývavým vzhľadom. Slabosť na túto chorobu spôsobí, že človek sa stáva iba predmetom túžby a nie osobou lásky. Rešpekt a uznanie natrvalo môže vzbudiť iba ten, kto svojimi postojmi a správaním vydáva svedectvo o svojej dôstojnosti ako človeka. Milosrdný Ježišu, pomôž mi fascinovať iných krásou duše a nie iba vonkajším výzorom. Uč ma chrániť si svoju dôstojnosť a vážiť si i chrániť dôstojnosť každého človeka.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.


11. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Každá rana je bolestivá. O čo viac, keď rana je nielen na tele ale i na duši. Stáva sa, že bolesť na duši môže spôsobiť i blízky človek buď tvrdými a nevhodnými slovami alebo hanebným činom. Nik z nás sa v takejto situácii necíti dobre a boli to viac, ako od cudzieho človeka. Ježišovi ublížili blízki ľudia, pribili ho na drevo kríža tí, ktorých prišiel zachrániť. Milosrdný Ježišu, pomôž mi znášať bolesti, ktoré mi spôsobuje blízka osoba. Uč ma byť citlivým a nespôsobovať rany svojim blízkym slovami, skutkami a zanedbávaním dobra.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.


12. zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.


Čo je to láska? Na túto otázku sa snaží odpovedať každý mladý človek zvlášť vtedy, keď sa mu srdce rozbúcha pri stretnutí s druhým alebo druhou. Ak hľadáme odpovede na túto otázku, pozrime sa na kríž. To je skutočná láska! Láska, ktorá je ochotná obetovať sa, obetovať svoj život za druhého človeka - za všetkých ľudí. Láska nemá nič spoločné so sebeckou túžbou "vlastniť" inú osobu. Pravá láska je slobodná od závisti, sebectva a žiarlivosti. Pravá láska je vyjadrená v službe, v tom, že je tu pre druhého. Milosrdný Ježišu, nauč ma milovať iných tak, ako ty mňa miluješ, že si za mňa obetoval svoj život. Uč ma túžiť a žiť pravú lásku a vedieť sa obetovať pre druhého človeka.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.


13. zastavenie: Pána Ježiša snímajú z kríža

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Aký ťažký musí byť pohľad na milovaného človeka, ktorý prešiel veľkým utrpením. Tento pohľad určite bolesťou prebodol Máriino srdce vo chvíli, keď ho skladali z kríža. Ona však nezúfa a neobviňuje za to nikoho, nerobí výčitky Bohu. Milosrdný Ježišu, pomôž mi aj v najťažších chvíľach môjho života nestrácať nádej a nepadnúť do beznádeje.
Uč ma byť nositeľom nádeje a pokoja.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.


14. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Hrob. Tu sa stretáva smrť a život. Po Veľkom piatku prichádza Veľkonočná nedeľa. Tak to je i v našom živote. Po ťažkosti a utrpení príde radosť a pokoj. Kríž prijímaný s Ježišom posilňuje našu dušu. Chvíľa prijatia kríža sa stáva víťazstvom a prináša vnútorný pokoj a radosť z toho, že Ježiš je Kristus a je Víťazom nad smrťou, peklom a satanom. Milosrdný Ježišu, posilňuj ma, keď prijímam kríž utrpenia. Uč ma chápať, že Veľký piatok má plný zmysel vo Veľkonočnej nedeli.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.


Záver: Milosrdný Ježišu, premýšľal som nad tvojou cestou kríža, ktorá skončila víťazstvom. Počas nej si ma zasiahol pravdou i o mojom živote. Za chvíľu sa vrátim domov a v ďalšie dni do školy a medzi priateľov. Budem opäť s ľuďmi, za ktorých som v jednotlivých zastaveniach krížovej cesty vyslovoval krátke prosby. Prosím ťa, pomôž mi byť vďačný za ľudí, ktorých mám okolo seba a ktorí mi pomáhajú, ale zároveň byť vďačný za to, že mám ľudí, ktorým ja môžem pomáhať. Ježišu, chráň moje srdce od všetkého, čo by mi mohlo uškodiť na tele alebo na duši. Dávaj mi silu prežívať mladosť v kráse, čistote, zodpovednosti a spoločenstve ľudí, ktorí kráčajú za tebou. Amen.

Modlime za sv. Otca pápeža Františka: Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu...