História farnosti Dolná Mariková

História

Farnosť Dolná Mariková patrí do Považskobystrického dekanátu Žilinskej diecézy. Takmer 2600 farníkov z Dolnej Marikovej i filiálok Hatného a Klieštiny môže duchovnú pomoc a podporu načerpať v Kostole svätého Petra a Pavla alebo v Kaplnke svätého Jozefa.

História Kostola sv. Petra a Pavla v Dolnej Marikovej siaha až do roku 1758, kedy bol postavený. Odvtedy už prešiel viacerými rekonštrukciami a úpravami. 

V roku 2016 sa zrealizovala onova strechy kostola, v roku 2017 obnova fasády kostola a výmena okien a v roku 2018 obnova vnútorných omietok kostola so sanačnými prácami v celom kostole,  výmena troch vchodových dverí, nové osvetlenie, nové el. vykurovnie. Obnova sa zrealizovala za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR, milodarov veriach z farnosti Dolná Mariková, filiálok Hatné a Klieština, rodákov a ľudí dobrej vôle. 

Filiálka Hatné patrila do roku 1755 pod Farský úrad v Udiči. Do tohto roku sa spomína i drevený evanjelický Kostol v Hatnom, ktorý však zhorel a na jeho mieste bola postavená malá murovaná Kaplnka svätého Jozefa. 

Na jeseň 2016 začala realizácia obnovy strechy kostola za pomoci dobrovoľníkov, faníkov, rodákov. Každý kto chcel sa zapojil. Aj táto obnova prebehla za finančnej pomoci Ministerstva kultúry SR a milodarov veriacich z farnosti, rodákov.