Duchovný život

Duchovný život - spiritualita

"Spiritualitu by sme nemali vnímať len vtedy, keď sa modlíme alebo meditujeme. Spiritualita je spôsob života a pohľad na svet. Je to spôsob, ako komunikujeme a aké máme vzťahy so svojou rodinou, s priateľmi, ako pristupujeme ku svojej práci. Je to cesta svetla."  (D. Fontana)

Nové ráno začíname dobrou kávičkou


Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon (Ž 119, 165a)

Podstatou spirituality alebo duchovného života, je svedomie. Ak ho máme dostatočne citlivé, pociťujeme nepokoj v duši, keď nedodržíme určité pravidlá.  

(V. Frankl) 

Zamyslenia nad Božím slovom 

 Denné zamyslenia nad Božím Slovom podľa liturgických čítaní.

Prijímanie Eucharistie v čase koronavírusu 

Bratislava 7. mája (TK KBS) V týchto dňoch sa na Konferenciu biskupov Slovenska obrátilo viacero ľudí s otázkou, či prijatie Eucharistie do rúk nespôsobí jej zneuctenie, znesvätenie, či profanáciu. Na internete sa v tejto súvislosti objavili mnohé články, ba aj petícia, aby slovenskí biskupi prehodnotili svoje rozhodnutie. Pre poskytnutie jednoduchej a jasnej odpovede na danú otázku stačí jedno slovo: Nie.