Duchovný život

Duchovný život - spiritualita

"Spiritualitu by sme nemali vnímať len vtedy, keď sa modlíme alebo meditujeme. Spiritualita je spôsob života a pohľad na svet. Je to spôsob, ako komunikujeme a aké máme vzťahy so svojou rodinou, s priateľmi, ako pristupujeme ku svojej práci. Je to cesta svetla."  (D. Fontana)

Podstatou spirituality alebo duchovného života, je svedomie. Ak ho máme dostatočne citlivé, pociťujeme nepokoj v duši, keď nedodržíme určité pravidlá.  

(V. Frankl) 

Myšlienky na advent

Advent býva označovaný ako "čas ticha".

Niekoľko myšlienok a návrhov môžeme využiť v tomto čase k zastaveniu a upokojeniu. Rezervujme si každý deň na krátke duchovné čítanie a rozjímanie.

Od prvej adventnej nedele  uverejňované krátke texty na zamyslenie v sekci Adventné zamyslenia.

Zamyslenia nad Božím slovom Nedeľné homílie