Ako do Marikovej

Ako sa k nám dostanete

Dolná Mariková leží 13 km severozápadne od okresného mesta Považská Bystrica v pohorí Javorníky. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 343 m n. m., rozloha obce je 22,14 km² (2 214 ha). Podľa sčítania obyvateľstva k 31. 12. 2019 v obci žije 1421 obyvateľov.

Obcou preteká smerom na juhovýchod Marikovský potok, ktorý na území obce priberá sprava Kátlinský potok a zľava Besné. Vstup do Marikovej vytvára skalná brána. Mohutnú červenú skalu, na ktorej sa v časoch raného stredoveku nachádzali hatnianske hrádky, tu rieka pretína a tvorí dve bradlové terasy, akoby strážcov dediny, pod dozorom ktorých preteká riečka Marikovka. Popri tejto riečke vedie cesta spájajúca dedinu s okolím, s obcou Horná Mariková (7 km na severozápad) a obcou Hatné (2,5 km na juhovýchod). Oficiálne sú súčasťou obce tri miestne časti: Besné, Hadoše a Kátlina, ktoré sú ďalej rozdelené do viacerých kopaníc.

Farský úrad

Vaše úradné náležitosti je možné vybaviť:

 v pondelok: 18.00-19.00hod

aj v stredu: 8.00-9.00hod,

 aj po večernej sv. omši v pracovných dňoch o 18.30 -19.00hod, v sobotu po večernej sv. omši o 18.45hod- 17.15hod.
Dolná Mariková 461, 01802

aj v priebehu dňa /ak nie sú iné pastoračné povinnosti/, je vhodné sa dopredu informovať telefonicky.

Vo štvrtok a v nedeľu nie sú stránkové dni. 

dolnamarikova@fara.sk 
+421 424356180 - pevná linka.

Pri mojej neprítomnosti na farskom úrade mimo stránkových hodín môžete volať na mobilné tel. číslo 0949454499.