Cesta lásky

14.12.2023
Ježiš povedal zástupom: "Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.
Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: A on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má prísť.
Kto má uši, nech počúva!" (Mt 11, 11-15)

Toto Božie slovo má dve strany. Boh nás berie za pravú ruku, aby nás viedol bezpečne životom a bez strachu. A druhu ruku máme voľnú na to, aby sme ju použili na odovzdávanie Božej lásky našim blížnym.

Príliš často meráme svoj život zo svetského hľadiska. Hľadáme veľkosť tu a teraz a nedokážeme rozpoznať, že na čom vo večnosti najviac záleží.

Zamyslite sa nad tým. Z čoho sa budeš radovať celú večnosť? 

Budete sa tešiť z toho, že ste na tomto svete dokázali to či ono? Že si zarobil veľa peňazi? Že vás mnohí na tomto svete chválili? Nie, v nebi na ničom z toho nebude záležať. Na čom bude záležať, je jedna vec: charita. 

Láska, ktorú žijem tu a teraz, bude vyžarovať z našich životov v nebi navždy. Aj keď našu dobročinnosť ostatní neuvidia, uvidia ju v nebi. Láska je výsledkom života, ktorý žijeme plne odovzdaný Kristovi.

Zamyslite sa dnes nad konečným cieľom dostať sa do neba a pozrite sa na skutočnosť, že cestou k tomuto cieľu sú každodenné skutky lásky. Je toto vaše zameranie v živote? Ak nie, pozrite sa na svoje priority a znovu sa zaviažte k tomuto  večnému povolaniu.

Modlitba: Pane, túžim byť s Tebou navždy v nebi. Pomôž mi vybudovať si slávny život v nebi cez charitu, ktorú teraz žijem.