Dar ako darček

09.12.2023
Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.
Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu."
Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: "Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: 'Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.' Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte."

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

Čo je to, čo sme dostali "bez nákladov?" Nuž, každú dobrú vec sme dostali zadarmo. Je to pravda! Všetko, čo je dobré, jed dar od Boha. 

Vyššie uvedený citát zo Svätého Písma je súčasťou Ježišovho nabádania svojim dvanástim apoštolom, keď ich posiela kázať, uzdravovať a vyháňať zlých duchov v Jeho mene. Pripomína im, že všetko, čo od Neho dostali, je bezplatný dar a že oni zasa musia dávať každému evanjelium bezplatne.

Advent je čas, kedy by sme sa mali zamerať najmä na prichádzajúce slávenie Daru Vianoc. Vianoce sú obdobím, kedy dávame a dostávame darečeky, no je dôležité pochopiť rozdiel medzi "darčekom" a "darom". Darček je niečo, čo sa očakáva. Napríklad váš partner alebo dieťa očakáva darček na narodeniny alebo Vianoce. Dar je však niečo, čo je oveľa viac. Dar je niečo, čo je darované zadarmo, nezaslúžene. Darujte sa z lásky bez viazanosti. To je to, o čom je Vtelenie. 

Advent musí byť časom, keď uvažujeme o pravde, že Boh prišiel na Zem, aby nám dal seba samého nezaslúženým a slobodným spôsobom. Jeho život je pre nás úplne zadarmo a je najväčší dar, aký sme kedy dostali. Na druhej strane, advent musí byť časom, kedy sa zamýšľame aj nad naším povolaním prinášať Ježiša Krista iným.

Náš svet môže byť drsný a krutý a niektorí sa môžu cítiť stratenía a sami. Kto potrebuje trochu povzbudenia, porozumenia a súcitu? Boh ti dal každodennú povinnosť, ktorú nedal druhému, a preto sú niektorí, ktorí potrebujú tvoju lásku. Hľadajte ich, oslovte ich, zdieľajte s nimi Krista, buďte tu pre nich.

Zamyslite sa dnes nad týmto výnimočne slávnym povolaním, ktoré vám bolo dané byť Kristom pre druhého. Príjmite túto povinnosť lásky. Vidieť sa ako ten, kto je povolaný stať sa Kristovým robotníkom a zaviazať sa k plnému a slávnemu naplneniu tohto poslania, bez ohľadu na to, akoho budeš prežívať vo svojom živote. 

Modlitba:  Môj drahý Pane, zaväzujem sa plniť Tvoje božské poslanie. Volím si Teba a Tvoju svätú vôľu pre môj život. Pošli ma, drahý Pane, k tým, ktorí najviac potrebujú tvoju lásku a milosrdenstvo. Pomôž mi spoznať, ako môžem priniesť túto lásku a milosrdenstvo tým, ktorí mi boli zverení, aby vo svojom živote zakúsili Tvoju slávnu a zachraňujúci milosť. Ježišu, dôverujem Ti. 

"Dar, ktorý si dostal, daj ako darček."