Milosť

08.12.2023
Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas', milosti plná, Pán s tebou."
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca."
Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?"
Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné."
Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova."
Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1, 26-38)

Svätý Irenej (+202) nazýval Máriu "novou Evou, ktorá rozviazala uzol neposlušnosti starej Evy."

V adventnej dobe často rozjímame o Panne Márii ako o tej, ktorá bezvýhradne povedala Bohu "áno" (nielen raz ale stále). toto má i určitú druhú stranu: ona hovorila neustále svoje jasné "nie". "Nie" tomu, ktorý je negáciou života, lásky, vzťahu. A toto "nie" mala v sebe pevne zakódované a zakorenené od počiatku existencie. To je jadro dnešného tajomstva Nepoškrvneného života (počatia).

Vlastne bez tohto "nie" nie je ani "áno" - Mária preto mohla dávať seba Bohu, pretože nedávala ani čiastočku svojho bytia Nepriateľovi. Práve preto mohla plno veriť Božím slovám, pretože nedôverovala slovám Nepriateľa. Ona je vlastne "Anti-Evou" - Eva uverila hadovi a vsadila na jeho lákavú ponuku, Mária vôbec.

Mária neprepádavala temnotám úzkosti, beznádeje, porazenectva pretože sa temnote nepoddávala, ale žila zo svetla Božieho slova. Žila z Božieho daru, nie z momentálnych lákavých ponukách Zlého. Rovnako to platí i pre nás: aby sme mohli povedať Bohu svoje "áno", potrebujeme odvahu k jasnému "nie". 

Uvažuj: V ktorých situáciach prichádza zlo (zle myšlienky) do tvojho života? Ako vyzerá to "zakázené ovocie", ktoré ti ten Zlý ponúka? Pros o odvahu a rozhodnosť povedať jasné "nie" tým situáciám, ktoré ťa odvádzajú od čistej oddanosti Bohu.