Opora

07.12.2023
Ježiš povedal svojim učeníkom: "Nie každý, kto mi hovorí: 'Pane, Pane,' vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.
A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko."

Dom tu slúži ako obraz života.

- Nie je povedané, že by Kristov učeník vybudoval krásnejší alebo pevnejší dom.

- Nie je povedané, že by si vybudoval lepšiu životnú kariéru, alebo útulnejší či usporiadanejší domov, len preto, že je učeníkom.

- Nie je povedaní, že životné katastrofy (príval, povodeň, víchrica) sa jednému vyhnú a na druhého dopadnú. 

Ježiš nesľubuje svojím učeníkom bezbolestný život ani žiadnu špeciálnu "priazeň šťastia" alebo čokoľvek podobného; a práve tak nezvoláva hromy a blesky na toho, kto jeho slová neprijme.

Jediné, v čom sa obidvaja navzájom líšia, je základ, ktorý obstál a podržal celú stavbu, v druhom prípade absencia tohoto základu spôsobila jeho pád. Základ je čosi mimo nás (mimo vlastnú stavbu), čo nezávisí od nás, naopak my závisíme na ňom. V tomto zmysle podobenstvo nie je moralistické, nepovyšuje sa nad tých, ktorým sa ich stavba zrútila, ani sa nechváli stavbou, ktorá obstála. Životné príbehy tu môžu byť rôzne, popretkávané rôznymi úspechmi, neúspechmi i tragédiami, celkom nezávisle na tom, či niekto je alebo nie je Ježišov učeník, proprípade je alebo nie je "veriaci". Líši sa v tom, že učeník má i v najhoršej katastrofe niečo či niekoho, kto ho "podrží". 

Nie je rozhodujúce, čo Boh žiada od človeka, ale ako človek žiadané plní, nech ide o malé či veľké činy alebo utrpenie.

Niektorým svetcom sa vlastne nič nepodarilo v tomto živote a pri umieraní stáli zdanlivo s prázdnymi rukami pred Pánom: a predsa stavali na skale a mali veľký význam pre Božie kráľovstvo, pretože ich život bol stálym súhlasom s vôľou Božou. 

I pre nás platí, že určite zažijeme niekoľko búrok. Možno celý náš život bude jedná veľká kríza v rôznych odtieňoch. Evanjelium nesľubuje pokojný život, ale život na skale, pretože "Pán je skala naveky." (1. čítanie) 

Postaviť dom na skale potom znamená hľadať každý deň Božiu vôľu ("buď vôľa tvoja") a uvádzať v skutok Ježišové slová. 

Uvažuj: Je veľkou hlúposťou, ako hovorí Pán, len hovoriť kresťansky a nežiť podľa toho. 

Aplikuj: 

Rozhodni sa pre každodenné čítanie Svätého Písma (alebo aspoň evanjelií). Nie je to "úkon zbožnosti", ale úplne kľúčový moment, ktorý ti umožní prežiť vydarený deň (a život).

Opakuj modlitbu "buď vôľa Tvoja" niekoľkokrát a pomaly. Ponor sa do tejto prosby s novou túžbou poznať a žiť túto Božiu vôľu celkom konkrétne: vo svojom dni, vo svojej práci, vo svojich vzťahoch.