Poďte ku mne so svojimi bremenami

13.12.2023
Ježiš povedal: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké." (Mt 11, 28-30)

Aké krásne pozvanie od Ježiša! Túto pasáž sa oplatí čítať znova a znova a zapamätať si ju, aby sa mohla ľahko odzrkadliť v tých ťažších chvíľach života. Všetci máme tie chvíle. Momenty, keď sa cítime preťažení a zaťažení. Môžem to byť, že nás v živote ťaží nejaká tragédia, alebo nás zaťažujú malé a monotónne aspekty života. Jednou z najväčších každodenných záťaží je náš vlastný hriech. Ale nech je to akokoľvek, Ježiš chce, aby sme tieto slová počuli a verili im. "Poďte ku mne.." povie. Príď ku mne bez ohľadu na to, čo sa deje v tvojom živote. Príďte ku mne bez váhania a bez strachu.

Ježiš nám tiež sľubuje, že jeho "jarmo je príjemné" a jeho "bremeno je ľahké". Čo to znamená? Znamená to, že príchod k Ježišovi odstráni zo života všetky ťažkosti? Nie, fakt nie. Znamená to, že príchod k Ježišovi nám umožní vydržať a prejsť všetkými ťažkosťami, s ktorými sa v živote stretávame.

Advent nám pripomína, že Boh Syn prišiel a vzal na seba našu ľudskú prirodzenosť a všetko, čo patrí k človeku. A hoci nikdy nezhrešil, dovolil si zakúsiť účinky hriechu a bremeno, ktoré prináša.

Ako Boh sa nám teda môže pozrieť do očí a povedať nám, že rozumie našim ťažkostiam, pretože ich prežil. Prežil ich z lásky k nám, aby nám pomohol znášať s radosťou všetko, s čím sa v živote stretávame.

Zamyslime sa dnes nad týmto jemným a slávnym pozvaním od Ježiša. Nechajte Ho vstúpiť do čohokoľvek, čo vás zaťažuje. Nechajte Ho niesť jarmo, ktoré nesiete vy, a namiesto toho vám dá jemné jarmo, ktoré pre vás pripravil. Kríž, ktorý nesieš, možno nezmizne, ale bude premenený a v jeho milosti sa stane svetlom.

Modlime sa: Pane, odovzdávam Ti svoj život a všetko, čím som. Prijímam Tvoje pozvanie prísť k Tebe. Ďakujem Ti za Tvoj neutíchajúci súcit a starostlivosť o mňa. Ježišu, dôverujem Ti.