Viera svätého Jozefa

18.12.2023
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: "Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami.
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. (Mt 1, 18-24)


 Svätý Jozef je muž, o ktorom vieme málo, no zamyslime sa nad dôležitosťou jeho úlohy v dejinách spásy. Bol mu zverený Boží Syn ako jeho malé dieťa. Najprv bol zmätený z toho, ako mohla Mária otehotnieť, ale keď dostane anjelove slová vo sne, prijme toto dieťa za svoje a stará sa oň s otcovskou láskou.

Je dôležité poznamenať, že svätý Jozef prijal Ježiška kvôli snu. Ale bol to len sen. Všetci máme veľa snov a niektoré z nich sú zvláštne a nezmyselné. Prečo sa teda svätý Jozef spoliehal na pravosť tohto sna?

Odpoveď na túto otázku je celkom jednoduchá. Jozef s istotou vedel, že k nemu prehovoril Boží hlas a on odpovedal s veľkou vierou.

Možno nemáme sny, prostredníctvom ktorých k nám Boh hovorí v podobe anjela, ale Boh k nám hovorí celý deň. Rozpráva k naším mysliam a srdciam a tiež prostredníctvom starostlivosti a sprostredkovania nespočetných zástupov anjelov rôznymi spôsobmi. Boží anjeli nám neustále prinášajú božské posolstvá a inšpirácie. Otázkou je, či počúvame alebo nie.

Počúvajte v tento deň v tichu svojho srdca a dovoľte si nasledovať slávnu múdrosť svätého Jozefa, ktorý s dokonalou vierou a dôverou odpovedal na vôľu nášho Pána.